پرسش و پاسخ

 

بازديدكننده گرامي:
مديريت و كارشناسان اين شركت آماده پاسخگويي به سؤالات مطروحه در ارتباط با موارد كنترل كيفي و شاخصه هاي فني انواع محصولات اين شركت مي باشند . پس از بررسي پرسش طرح شده كارشناسان مربوطه نسبت به ارائه پاسخ در همين قسمت اقدام مي نمايند .
 تقاضامند است براي ارسال پرسش خود بر روي تصوير زير كليك كنيد .

ارسال پرسش